ODZIEŻ UŻYWANA

Humana People to People stoi na froncie rozwoju, pracując ramię w ramię z ludźmi dotkniętymi ubóstwem w walce o prawdziwe zmiany. Wspólny wysiłek wielu organizacji pod szyldem Humana People to People w Europie, Ameryce Północnej, Afryce i Ameryce Łacińskiej zaowocował 475 projektami rozwojowymi, które dotarły do 10 milionów ludzi i w które zaangażowanych było 10 tysięcy osób. Organizacje Humana People to People działają już od 33 lat, a ich dorobkiem jest wiele długoterminowych projektów rozwojowych w ramach kilkunastu rozmaitych obszarów.

Projekty realizowane w Afryce, Azji oraz Ameryce Łacińskiej uzyskały zewnętrzne wsparcie finansowe wielu darczyńców, ale są również wspierane z naszych własnych funduszy uzyskanych dzięki systemowi zbiórki ubrań w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Zbiórka ubrań pozwala nie tylko na zebranie funduszy, ale przyczynia się również do ochrony środowiska naturalnego, ratując cenne zasoby naturalne i zmniejszając ilość niepotrzebnych odpadów. Dodawanie wartości do używanej odzieży i obuwia zaczyna się w momencie, gdy osoba indywidualna w Europie lub Ameryce Północnej wrzuca używane ubrania do jednego z naszych kontenerów. Odzież jest następnie sortowana, wybiera się te ubrania, które nadają się do ponownej sprzedaży na lokalnym rynku, a pozostała część jest wysyłana do Afryki lub do przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem. W Afryce ubrania są przerabiane i sprzedawane sprzedawcom na lokalnych rynkach lub sklepom odzieżowym. System ten zapewnia regularne finansowanie projektów rozwojowych.

System ten zapewnia regularne finansowanie projektów rozwojowych